A4. Mäster smed

Tunga slag av släggor
Djupt från underjord
Metall med makt betvingas
Med eld och trolldoms ord
Vid städet se där verkar
Två dvärgar smider stål
En vid bälgen flämtar
Den andre städet slår

Ref: Mäster driver stålet
Att formas för hans hand
Mäster skapar skatter
Djupt under Midgårds land
I facklors sken han sliter
Hettan huden biter.......Hårt

Lokes vad är taget
Och Äril eldas het
Skulle smeden lyckas
Trots Lokes list och knep
Ämnen är att tämja
Silver , stål och guld
Att bringas fram ur elden
När tingens form är full

Så bringas ut ur elden
Trenne vackra ting
Gyllenborst och Mjölner
Samt Odens dyra ring
Den ringens namn var Draupner
Och den dröp av guld
En tid av nio nätter
Gav åtta i dess kull

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1