B6. Blå brigader (6 Nov 1632)

Vi har vilat under stjärnor
I väntat på batalj
Vakna har vi vilat
I en kall november natt
Nu töva visen gryning
Denna mist vill icke fly
Reser hem i tankar på min gård
Där under samma stjärnor
Sovit har min viv
I gryning hon vaknat
Och börjat dagens slit
Hon är en vacker kvinna
Men tungt är hennes liv
Och snart så fryser marken hård

Ref:
Nitton tusen män rör sig framåt liksom en
Trampar fram vid Lützen för att möta fienden
Gamle veteraner och mången ung rekryt
Lyfter sina vapen och till slaget de gå ut

Min plats är här i ledet

En bland många av de blå
Och under denna fana
Har jag gått i flera år
Omkring mig ser jag vänner
Bland de som lever än
Minns även de som borta är
Ett lejon har oss hälsat
Och sagt oss fäkta väl
Ett lejon har oss kallat
Vi vet han med oss är
Vår blå brigad går framåt
Nu blåses marsch gå på
Låt mig leva, giv seger åt vår här!

Nitton tusen män rör sig framåt liksom en
Trampar fram vid Lützen för att möta fienden
Gamle veteraner och mången ung rekryt
Lyfter sina vapen och till slaget de gå ut

Vi har vilat under stjärnor
I väntan på batalj
Vakna har vi vilat
I en kall november natt
Nu hör jag trummor talar
Trumpeter sjunger ut
Dimman flyr och vår väntan är slut

Nitton tusen män rör sig framåt liksom en
Trampar fram vid Lützen för att möta fienden
Gamle veteraner och mången ung rekryt
Lyfter sina vapen och till slaget de gå ut
Gamla veteraner och mången ung rekryt
Lyfte sina vapen och till slaget de gick ut
Nitton tusen män gick där framåt liksom en
Vandring i november en gång för länge sen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1