Lördag 17 april

10. Sävar 1809

Säg, minns ni finska kriget än, med hård och elak fred?
När i Ume trakt den lede ställt sig fast.
Hur mot norr de skepp gick opp, med last av knept och tropp,
Och hur den Norra här från söder trampa fram.

Vid Sävars bruk och berg kom skräck i ben och märg.
En spader spräckte färgen, en stege brast och föll.
Vid Sävars bruk och berg, allt röd blev markens färg.
Allt insatt sågs förlorat, allt insatt blev till noll.

En plan blev satt i verket och allt lagt på trenne kort.
För skarpa ögon ligger kartan klar.
De skulle ringa in och slå, befria mark och få
Allt i Västerbotten fritt och Umeå.

Stridskontakt vid förpost, bilda linje till försvar!
Ur marschgruppering: Anfall! Gå fram och Svensken slå!
Överflygling, omfattning! I reträtt mot Ratan gå!
Efter dom! Jaga dom, att slutlig seger nå!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1