Lördag 17 april

7. Ordet fritt

Du är dömd till döden, din tro är icke vår.
Akta! Vakta tungan din, den talar ej likt min!
Du är dömd till döden, din tro är icke vår.
Akta! Vakta tunga din, den talar ej likt min!

Min tro är stor, min tro är stor.
Min tro är stor liksom himmel över jord
Min tro är stor, min tro är stor.
Min tro är stor bakom tysta, kvävda ord.

Du är dömd till döden, din tro är icke vår.
Akta! Vakta tungan din, den talar ej likt min!
Ditt tal skall icke höras, din bild får icke ses,
Ock ord du ärligt skrivit skall annan mening ges.

Jag är dömd till döden, min tro är icke er.
Akta! Vakta tungan min, den talar ej likt din!
Du är dömd till döden, din tro är icke vår.
Akta! Vakta tungan din, den talar ej likt min!

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS 2.1